Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017

15 tháng 12, 2017
Theo Thông báo số 128 ngày 12/12/2017 của Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Nội dung chính của Thông báo số 128 như sau:

 

Theo Quyết định số 2513/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 15/12/2017 của Nhà trường, Ban tổ chức Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017 gồm có các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Giáp, Ủy viên BCH Công đoàn Trường   - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Quang Chung, Trưởng tiểu ban TDTT Trường  - P. trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Quang San, Trung tâm GDTC                              - Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Văn Cương, Trung tâm GDTC                              - Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thu Trang, Trung tâm GDTC                                  - Ủy viên.

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN


Chia sẻ