Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt

14 tháng 9, 2017
Theo Thông báo liên tịch số 91/TB-CĐ-BGH ngày 12/9/2017 của BCH Công đoàn Trường và Ban Giám hiệu


Chia sẻ