Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Thứ tự ghép nhạc và tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng CBVC, LĐ Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2017

22 tháng 12, 2017
Lịch ghép nhạc và biểu diễn của các Đội dự thi

LỊCH GHÉP NHẠC VÀ THỨ TỰ BIỂU DIỄN CỦA CÁC ĐỘI

TRONG HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CBVC, LĐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NĂM 2017

 

1. LỊCH GHÉP NHẠC CỦA CÁC ĐỘI

- Thời gian: Từ 17h00, ngày 03/01/2018 (thứ Tư)

- Địa điểm: Hội trường G6 - Trường Đại học Lâm nghiệp

- Thứ tự ghép nhạc:

+ Từ 17h00 đến 17h30: Công tác chuẩn bị (Ban tổ chức và phụ trách các đội).

+ Từ 17h30 đến 18h00: Đội Khoa Lâm học,  Viện CNSHLN, Trung tâm CNTT.

+ Từ 18h00 đến 18h30: Đội Khoa KT&QTKD.

+ Từ 18h30 đến 19h00: Đội Khối các Phòng, Ban XTTS&TVVL.

+ Từ 19h00 đến 19h30: Đội Khoa QLTNR&MT, Viện STR&MT, Trung tâm Xúc tiến ĐT&DH.

+ Từ 19h30 đến 20h00: Đội Viện KTCQ&NT, Viện CN Gỗ, Thư viện, Công ty TVĐTPTLN.

+ Từ 20h00 đến 20h30: Đội Khoa CĐ&CT, Ban PTDTNT, TT GDTC, TT Dịch vụ.

+ Từ 20h30 đến 21h00: Đội Viện QLĐĐ&PTNT, Khoa LLCT, Bộ môn GDQP, Trạm Y tế.

Ghi chú:

- Thứ tự ghép nhạc của các Đội theo thứ tự biểu diễn (do đại diện các đội bốc thăm lúc 15h00, ngày 22/12/2017).

- Công tác chuẩn bị nhạc đệm cho các tiết mục biểu diễn của Đội thực hiện theo Quy định của Điều lệ Hội diễn.

 

2. THỨ TỰ BIỂU DIỄN TẠI HỘI DIỄN

- Thời gian: Từ 19h00, ngày 04/01/2018 (thứ Năm)

- Địa điểm: Hội trường G6 - Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Thứ tự biểu diễn:

TT

Đội dự thi

Cán bộ phụ trách đội

1

Khoa Lâm học,  Viện CNSHLN, Trung tâm CNTT

Nguyễn Minh Thanh

2

Khoa KT&QTKD

Trịnh Quang Thoại

3

Khối các Phòng, Ban XTTS&TVVL

Trần Ngọc Thể

4

Khoa QLTNR&MT, Viện STR&MT, Trung tâm Xúc tiến ĐT&DH

Trần Thị Thanh Thủy

5

Viện KTCQ&NT, Viện CN Gỗ,

Thư viện, Công ty TVĐTPTLN

Nguyễn Văn Diễn

6

Khoa CĐ&CT, Ban PTDTNT, TT GDTC, TT Dịch vụ

Đặng Văn Thanh

7

Viện QLĐĐ&PTNT, Khoa LLCT,

Bộ môn GDQP, Trạm Y tế

Trịnh Hải Vân

 

 


Chia sẻ