Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Kết luận cuộc họp BCH Công đoàn Trường mở rộng tháng 12/2017

21 tháng 12, 2017
Chiều ngày 20/12/2017 tại phòng họp A - Trường ĐHLN, Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng đã họp

Chiều ngày 20/12/2017 tại phòng họp A - Trường ĐHLN, Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng (gồm các đồng chí trong BCH Công đoàn Trường khóa XXII; chủ tịch, tổ trưởng công đoàn trực thuộc; các thành viên UBKT Công đoàn Trường; trưởng ban và phó trưởng ban thanh tra nhân dân) đã họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Sỹ Hà - Chủ tịch công đoàn Trường.

Hội nghị BCH Công đoàn Trường mở rộng đã thảo luận và thống nhất một số nội dung sau:

1. Đánh giá một số hoạt động chính trong thời gian qua

- Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội công đoàn các cấp trong Trường đặc biệt dịp tổ chức Đại hội Công đoàn Trường.

- Tích cực động viên, nhắc nhở CBVC, LĐ chủ động tham gia chuẩn bị minh chứng Đánh giá ngoài Trường ĐHLN.

- Tổ chức tốt Giải bóng đá nam CBVC, LĐ Công đoàn Trường lần thứ nhất thành công tốt đẹp.

- Các công đoàn trực thuộc đã chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội công đoàn trực thuộc theo kế hoạch đề ra từ ngày 12/8/2017 đến ngày 01/9/2017 đảm bảo đúng nguyên tắc quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức tốt Đại hội Công đoàn Trường khóa XXII theo đúng quy định; hoàn thiện hồ sơ sau đại hội và báo cáo kịp thời Công đoàn NN&PTNT Việt Nam ban hành quyết định công nhận BCH, BTV, UBKT và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường vụ, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT Công đoàn Trường khóa XXII.

- BCH Công đoàn Trường khóa XXII đã xây dựng dự thảo và ban hanh các văn bản mới đầu nhiệm kỳ như: Quy chế hoạt động của BCH, thành lập các cơ quan giúp việc, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH.

- Tổ chức tốt các hoạt động Nữ công: Hoàn thành xuất bản Số chuyên san của nữ CBVC, LĐ trên Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp dịp 20/10; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu thi đấu bóng chuyền nữ CBVC, LĐ với Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ Trang và Viện Khoa học Lâm nghiệp dịp kỷ niệm 20/10.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của các cấp công đoàn

- Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhất là phổ biến những văn bản, quy định nội bộ của Nhà trường, Công đoàn Trường; phối hợp quán triệt đến CBVC, LĐ việc chấp hành quy chế công vụ, đảm bảo ngày công giờ công, hiệu quả làm việc.

- Phối hợp động viên CBVC, LĐ hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2017.

- Tiểu ban Văn thể Công đoàn phối hợp và tổ chức tốt Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2017, Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017.

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức theo 02 cấp: đơn vị và cấp trường đảm bảo hiệu quả.

- Phối hợp chăm lo đời sống cho CBVC, LĐ, tổ chức Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo an toàn, vui tươi và tiết kiệm.

- Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân chuẩn bị báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 tại Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017; xây dựng kế hoạch công tác năm 2018.

- Công đoàn Trường chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017; nội dung phát động thi đua năm 2018; phối hợp tham gia báo cáo tổng hợp ý kiến của các hội nghị viên chức cấp cơ sở…

- Một số nội dung khác theo kế hoạch đề ra.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN


Chia sẻ