Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Tổ chức Giải bóng đá nam Công đoàn Trường ĐHLN năm 2017

10 tháng 10, 2017
Ngày 10/10/2017, Ban Thường vụ và Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp đã ký Thông báo liên tịch số 103/TB-ĐHLN-BGH-CĐ về việc tổ chức Giải bóng đá nam Công đoàn Trường ĐHLN năm 2017

 


Chia sẻ