Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn năm 2018

4 tháng 5, 2018
Sáng ngày 04/5/2018, Ban Thường vụ Công đoàn Trường ĐHLN tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ công đoàn

Thực hiện chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2017-2022 và Nghị quyết cuộc họp tháng 3 năm 2018 của BCH Công đoàn Trường; nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ công đoàn những vấn đề cơ bản của tổ chức Công đoàn Việt Nam, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động gắn với các mảng công tác trong đơn vị trường đại học và chức năng của tổ chức công đoàn.

Tham gia Hội nghị tập huấn có các đồng chí là: ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Trường; UBKT Công đoàn Trường; Ban Thanh tra nhân dân; Ban Nữ công; BCH công đoàn trực thuộc; Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ công đoàn trực thuộc; Tổ trưởng và Tổ phó Tổ nữ công; cán bộ Phụ trách kế toán và Thủ quỹ Công đoàn Trường.

Mục đích của Hội nghị tập huấn là cung cấp cơ sở lý luận, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong Trường qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, trình độ để đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBVC, LĐ và đoàn viên công đoàn. Hoạt động này cũng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở Trường Đại học Lâm nghiệp, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. 

Toàn cảnh Hội nghị 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn

Tin chi tiết tin về Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn năm 2018


Chia sẻ