Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Kết quả Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2017

8 tháng 1, 2018
Nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017, chào mừng thành công của đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022, tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho CBVC, LĐ và tình đoàn kết cùng thi đua hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017 của Nhà trường. Tối 04/01/2018, Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2017 Trường ĐHLN đã được tổ chức và thành công tốt đẹp, kết quả cụ thể như sau:


Chia sẻ