Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Tổ chức các hoạt động chào mừng dịp kỷ niệm 20/10/2017

4 tháng 10, 2017
Ngày 03/10/2017, Công đoàn Trường ban hành kế hoạch số 101/KH-CĐ về việc tổ chức các hoạt động dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017) và kỷ niệm 07 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2017)

Theo kế hoạch số 101/KH-CĐ, gồm một số nội dung chính như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống, sự ra đời và phát triển của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam khơi dậy niềm tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Trường Đại học Lâm nghiệp nói riêng; biểu dương sự đóng góp của đội ngũ nữ CBVC, LĐ trong sự phát triển của Trường Đại học Lâm nghiệp.

2. Động viên nữ CBVC, LĐ Trường Đại học Lâm nghiệp nêu cao tinh thần vượt khó, phát huy đức tính cần cù, lao động sáng tạo trong các lĩnh vực công tác; nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ được giao.

3. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của nữ CBVC, LĐ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường.

4. Tăng cường việc tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, hoàn cảnh nhất là nữ CBVC, LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời đề xuất với lãnh đạo có kế hoạch quan tâm, động viên kịp thời.

5. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch của Công đoàn Trường tổ chức các hoạt động với nội dung thiết thực, chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm; chú trọng hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; nâng cao chất lượng hoạt động của nữ công.

II. Nội dung

1. Các công đoàn trực thuộc

- Phối hợp với chuyên môn hỗ trợ, tổ chức các hoạt động, buổi sinh hoạt chuyên đề về phụ nữ.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện nay; những đóng góp cụ thể của nữ CBVC, LĐ trong đơn vị đối với Nhà trường, tổ chức Công đoàn, hoạt động nữ công...

2. Các Tổ nữ công

- Tổ trưởng các Tổ nữ công lập danh sách nữ CBVC, LĐ trong đơn vị theo đối tượng để nhận tiền quà (căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017), gửi về Ban Nữ công bằng văn bản (qua bà Hoàng Thị Tuyết - Phòng KH&CN) và 01 bản điện tử gửi qua email: Tuyet.hth@gmail.com hoàn thành trước ngày 12/10/2017. (Theo đối tượng đã được quy định cụ thể trong KH 101/KH-CĐ)

- Cùng với thủ trưởng đơn vị, chủ tịch/tổ trưởng công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, sinh hoạt chuyên đề như sau:

+ Tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, ôn lại truyền thống, phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang".

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012 về những vấn đề liên quan đến lao động nữ; Luật Bình đẳng giới.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu dương nữ CBVC, LĐ gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

+ Biểu dương sự đóng góp của đội ngũ nữ CBVC, LĐ đối với sự phát triển của đơn vị, Nhà trường, đối với tổ chức Công đoàn; tiếp tục phát động phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CBVC, LĐ đơn vị.

3. Ban Nữ công Trường

- Ban Nữ công thực hiện công tác bình xét thi đua khen thưởng của nữ CBVC, LĐ năm học 2016-2017 theo đúng kế hoạch.

- Động viên nữ CBVC, LĐ tích cực tham gia viết bài, đảm bảo chất lượng để đăng trên Tạp chí Nhà trường (số chuyên san của phụ nữ) dịp 20/10. 

- Lập danh sách nữ CBVC, LĐ tham gia Đội bóng chuyền nữ, gửi về Văn phòng Công đoàn trước ngày 10/10/2017 để Công đoàn Trường thành lập Đội tuyển; đôn đốc nữ CBVC, LĐ tích cực tham gia tập luyện và thi đấu trong các hoạt động giao lưu thể thao như sau:

+ Chủ động liên hệ, xây dựng chương trình buổi giao lưu và thi đấu bóng chuyền nữ tại Trường với Đội nữ cán bộ Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, dự kiến 15h00 ngày 17/10/2017 (thứ Ba) tại sân bóng chuyền trước Nhà A1 - Trường ĐHLN. (có thông báo cụ thể gửi sau)

+ Chủ động liên hệ và xây dựng kế hoạch, chương trình buổi giao lưu và thi đấu bóng chuyền nữ với Đội nữ cán bộ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, dự kiến 07h30 ngày 20/10/2017 (thứ Sáu) tại Viện KHLN Việt Nam. (có thông báo cụ thể gửi sau)

- Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Nhà trường tổ chức Hội nghị tọa đàm dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm 07 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, như sau:

+ Chủ đề: Bình đẳng giới trong xã hội và xây dựng gia đình bền vững.

+ Dự kiến thời gian tổ chức: Buổi tối, từ 19h30 - ngày 19/10/2017 (thứ Năm).

+ Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp.

+ Thành phần: Toàn thể CBVC, LĐ Nhà trường (gồm cả lao động hợp đồng do các đơn vị cấp 3 ký).

4. Tiểu ban Tuyên giáo Công đoàn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với chủ đề: "Nữ CBVC, LĐ Trường Đại học Lâm nghiệp đoàn kết, sáng tạo, năng động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

­- Phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, giáo dục dịp kỷ niệm: Treo pano, áp phích; đăng bài trên website của Nhà trường, Công đoàn Trường; phát thanh nội bộ.

- Khẩu hiệu tuyên truyền

+ Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10!

+ Phát huy truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", phụ nữ Trường ĐHLN phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"!

+ Nữ CBVC, LĐ Trường Đại học Lâm nghiệp tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc!

+ Phấn đấu vì sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam!

5. Văn phòng Công đoàn

Thường trực giúp việc và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện cho Ban Thường vụ Công đoàn Trường các nội dung theo kế hoạch đề ra.  

Kế hoạch 101/KH-CĐ đã được gửi đến các đơn vị bằng văn bản.


Chia sẻ