Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Tổ chức các hoạt động dịp Trung thu năm 2017

18 tháng 9, 2017
Ngày 15/9/2017, Ban Nữ công ban hành thông báo số 92/TB-NCCĐ về việc tổ chức các hoạt động dịp Trung thu 2017

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO SỐ 92


Chia sẻ