Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Kết luận cuộc họp BCH Công đoàn Trường tháng 3/2018

29 tháng 3, 2018
Chiều ngày 28/3/2018 tại phòng họp A - Trường ĐHLN, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Sỹ Hà - Chủ tịch công đoàn Trường.

Chiều ngày 28/3/2018 tại phòng họp A - Trường ĐHLN, Ban chấp hành Công đoàn Trường đã họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Sỹ Hà - Chủ tịch công đoàn Trường.

Hội nghị BCH Công đoàn Trường đã thảo luận và thống nhất một số nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như 3/2, 27/2, 27/3…

- Công tác phổ biến các văn bản mới của Đảng, Nhà nước và quy định nội bộ tiếp tục được các công đoàn trực thuộc quan tâm; tích cực tham gia góp ý các văn bản quy định dự thảo nội bộ của Nhà trường nhất là quy chế chi tiêu nội bộ.

- Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tích cực tuyên truyền, vận động CBVC, LĐ tham gia hoạt động ủng hộ xây dựng "Quảng trưởng sinh viên" hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.

- Cùng với chuyên môn, Tiểu ban Văn thể công đoàn đã tổ chức tốt Hội diễn văn nghệ quần chúng CBVC, LĐ năm 2017, Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ, tổ chức tốt trận thi đấu bóng đá nam của CBVC, LĐ giữa khối giảng dạy, nghiên cứu và khối hành chính, phục vụ chào mừng Hội nghị CBVC năm 2017; tổ chức tốt Đoàn tham gia buổi làm việc và thi đấu giao lưu bóng chuyền nam CBVC, LĐ với Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội.

- Công đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBVC, LĐ của đơn vị; lãnh đạo Công đoàn Trường và Ban Giám hiệu đã dự và chỉ đạo Hội nghị CBVC, LĐ tại một số đơn vị trực thuộc. BCH Công đoàn Trường cùng với Ban Giám hiệu tổ chức tốt Hội nghị CBVC cấp Trường (ngày 11/01/2018).

- Công đoàn các khoa, viện phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt công tác thực hành thực tập, tổ chức kỳ thi hết học kỳ 1 năm học 2017-2018 nghiêm túc, đúng quy chế; chấm thi, công bố kết quả đảm bảo tiến độ thời gian; tổng hợp công tác dự giờ, sinh hoạt học thuật học kỳ 1 và triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2017-2018.

- Ban Nữ công triển khai tốt các hoạt động dịp kỷ niệm ngày 8/3 cho nữ CBVC, LĐ Nhà trường; đã xây dựng kế hoạch hoạt động cả năm 2018.

- Công tác tổ chức và cán bộ công đoàn: Kịp thời kiện toàn BCH, tổ trưởng, tổ phó, tổ trưởng và tổ phó nữ công các đơn vị đảm bảo hoạt động công đoàn, nữ công được liên tục, thường xuyên; thành lập Công đoàn Trường THPT Lâm nghiệp, Sắp xếp Tổ công đoàn Trung tâm xúc tiến ĐT&DH...

- Công tác thăm hỏi, giúp đỡ ốm đau, hiếu, hỉ được duy trì thực hiện tốt; tiếp tục thực hiện cơ chế giám sát và có ý kiến phản ánh kịp thời để chính quyền điều chỉnh những vấn đề do đa số quần chúng đặt ra.

- Cổng thông tin điện tử của Công đoàn Trường được duy trì và cập nhật thường xuyên phục vụ tốt hoạt động công đoàn

- Ngoài những nhiệm vụ trên, các cấp công đoàn trong Trường đã hoàn thành tốt những nội dung trọng tâm khác đề ra trong cuộc họp BCH Công đoàn Trường mở rộng ngày 20/12/2017.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

- Tiếp tục thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhất là phổ biến những văn bản, quy định nội bộ của Nhà trường, Công đoàn Trường; phối hợp quán triệt đến CBVC, LĐ việc chấp hành quy chế công vụ, đảm bảo ngày công giờ công, hiệu quả làm việc.

- Công đoàn các cấp trong Trường tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, tham gia quản lý đơn vị, Nhà trường. Công đoàn bộ phận phối hợp với các khoa/viện, bộ môn đẩy mạnh công tác dự giờ, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt học thuật bộ môn, xúc tiến công tác tuyển sinh; động viên CBVC, LĐ tổ chức tốt kỳ thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế.

- Tiểu ban chuyên môn của Công đoàn Trường: Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị "Phát huy vai trò của Công đoàn trong công tác quản trị của đơn vị, Nhà trường" dự kiến tổ chức trong quý 3/2018.

- Ban Thanh tra nhân dân triển khai hoạt động theo kế hoạch năm 2018; Ủy ban kiểm tra Công đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các công đoàn đơn vị cấp 3 trong quý 3/2018.

- Văn phòng Công đoàn và Tiểu ban Tổ chức, Chính sách: Triển khai tổ chức các hoạt động dịp Tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn toàn Trường, dự kiến tổ chức cuối tháng 4/2018.

- Tiểu ban Văn thể Công đoàn tổ chức tốt 02 Đội bóng chuyền nam, nữ tham gia thi đấu tại Giải vô địch bóng chuyền toàn trường vào tháng 4/2018; phối hợp với Ban Văn thể tổ chức tốt buổi làm việc và giao lưu thể thao với Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội dịp 19/5.

- Ban Nữ công xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động dịp hè và Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con CBVC, LĐ đang công tác tại Trường đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và an toàn; tiếp tục giám sát hoạt động của Nhà trẻ.

- Một số nội dung khác theo kế hoạch đề ra.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn

 

 


Chia sẻ