Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2019 chào mừng 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp

19 tháng 9, 2019
Ngày 12/9/2019, Nhà trường đã ban hành các văn bản về việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng CBVC, LĐ năm 2019 chào mừng 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp (dự kiến được tổ chức từ ngày 12- 14/11/2019)

Các văn bản (Thông báo liên tịch 1942 giữa BGH và BTV Công đoàn Trường, Quyết định 1943 và 1944 của Hiệu trưởng) về việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng CBVC, LĐ năm 2019 chào mừng dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường đã được gửi đến các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Trường, Văn phòng Công đoàn tóm tắt một số nội dung chính của các văn bản trên như sau:

1. Mục đích: Nhằm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi trong CBVC, LĐ thiết thực chào mừng dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp; là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác cho CBVC, LĐ giữa các đơn vị; làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

2. Thời gian dự kiến tổ chức: Tuần thứ 3 của tháng 10 năm 2019.

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường G6 - Trường Đại học Lâm nghiệp (thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội)

4. Chủ đề: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người, ngành nghề, truyền thống Trường Đại học Lâm nghiệp.

5. Đối tượng tham gia: Toàn thể CBVC, LĐ đang công tác tại Trường.

6. Ban tổ chức và Điều lệ Hội diễn do Ban Giám hiệu quyết định thành lập theo Quyết định số 1943 và 1944 của Hiệu trưởng ngày 12/9/2019). Theo đó:

- ông Nguyễn Sỹ Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng ban;

- ông Vũ Đăng Tuệ, Phó trưởng phòng TCCB, Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Phó trưởng ban;

- ông Nguyễn Chí Lâm, Phó trưởng phòng CT&CTSV, ủy viên;

- ông Đỗ Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường, ủy viên;

- ông Phạm Gia Thanh, Bí thư Đoàn trường, ủy viên;

- ông Nguyễn Duy Vượng, Chủ tịch Hội sinh viên trường, ủy viên.

7. Ban Giám khảo do Ban tổ chức Hội diễn mời đảm bảo chất lượng và khách quan.

8. Số lượng đội dự thi và phụ trách các đội: 

TT

Tên đội

dự thi

Gồm CBVC, LĐ

trong đơn vị

Cán bộ

phụ trách đội

1

Chất lượng và hiệu quả

Khoa KT&QTKD

Ô. Trịnh Quang Thoại

(Khoa KT&QTKD)

2

Kế thừa và phát triển

Khoa QLTNR&MT, Khoa Lâm học, Khoa CĐ & CT, Khoa LLCT

Ô. Đặng Văn Thanh

(Khoa CĐ&CT)

3

Đổi mới

và sáng tạo

Viện CNSHLN, Viện CNG&NT, Viện KTCQ-CXĐT, Viện QLĐĐ&PTNT

Bà. Trịnh Hải Vân

(Viện QLĐĐ&PTNT)

4

Hợp tác

và thân thiện

Trường THPTLN, Viện STR&MT, Thư viện, các trung tâm (đơn vị trung tâm trực thuộc BGH), Ban Tạp chí&website, Trạm Y tế

Bà Nguyễn Thu Trang

(Trường THPTLN)

5

Trung thực và trách nhiệm

Khối các Phòng (đơn vị phòng trực thuộc BGH)

Ô. Bùi Xuân Thủy

(Phòng QTTB)

9. Những nội dung chi tiết có trong các văn bản: Thông báo liên tịch 1942 giữa BGH và BTV Công đoàn Trường, Quyết định 1943 và 1944 của Hiệu trưởng

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN


Chia sẻ