Tổ chức các hoạt động dịp Trung thu năm 2017 18 tháng 9, 2017

Ngày 15/9/2017, Ban Nữ công ban hành thông báo số 92/TB-NCCĐ về việc tổ chức các hoạt động dịp Trung...

Đọc tiếp
Đại hội Đại biểu Công đoàn Phân hiệu khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 19 tháng 8, 2017

Căn cứ Điều lệ của Công đoàn (CĐ) Việt Nam và hướng dẫn của Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học...

Đọc tiếp
Triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt 14 tháng 9, 2017

Theo Thông báo liên tịch số 91/TB-CĐ-BGH ngày 12/9/2017 của BCH Công đoàn Trường và Ban Giám hiệu

Đọc tiếp
Hướng dẫn bình xét thi đua trong nữ CBVC, LĐ Trường ĐHLN 18 tháng 9, 2017

Ngày 18/9/2017, BTV Công đoàn Trường ban hành Hướng dẫn số 93/HD-CĐ xét thi đua khen thưởng trong nữ...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 5 of 41 kết quả.
của 9