Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng tháng 11 năm 2016

1 tháng 12, 2016
Thực hiện kế hoạch công tác Quý 4/2016, chiều ngày 29/11/2016 Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng đã tổ chức họp

Chiều ngày 29/11/2016, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp mở rộng (gồm các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường, chủ tịch, tổ trưởng công đoàn trực thuộc và các đồng chí ủy viên Ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn) đã họp dưới sự chủ trì của PGS. TS Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch Công đoàn Trường.

Thay mặt BCH Công đoàn Trường, đồng chí Nguyễn Văn Quân đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết cuộc họp tháng 9 năm 2016, trong đó đã khẳng định tất cả nội dung đề ra được thực hiện tốt, đảm bảo hiệu quả và theo đúng kế hoạch.  Tuy nhiên, còn một số hạn chế các công đoàn trực thuộc cần khắc phục như: Nội dung sinh hoạt của còn nghèo nàn; công tác thu nộp đoàn phí còn chậm; công tác tham gia góp ý những văn bản dự thảo mới, phổ biến những nội quy, quy chế của Nhà trường, Công đoàn Trường còn hạn chế.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện thời gian tới của các cấp công đoàn trong Trường sau đây:

- Công đoàn các cấp nghiêm túc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhất là phổ biến những văn bản của Nhà trường, Công đoàn Trường như: Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở; Quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn các cấp trong trường; Quy chế nâng lương trước kỳ hạn…

- Động viên khối cán bộ giảng dạy tổ chức tốt đợt thực tập cuối kỳ, thi hết học kỳ I đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế; tiếp tục tham gia với Nhà trường trong công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo; hoàn thành nhiệm vụ NCKH năm 2016 và xây dựng kế hoạch NCKH năm 2017. Khối cán bộ hành chính, phục vụ tiếp tục nhắc nhở chấp hành kỷ luật lao động, thái độ làm việc, hiệu quả công tác và sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức theo 02 cấp: đơn vị và cấp trường đảm bảo hiệu quả.

- Các công đoàn trực thuộc hoàn thành công tác thu nộp đoàn phí quý IV/2016; hoàn thành trích nộp kinh phí công đoàn ở các đơn vị cấp 3.

- Tiểu ban Văn thể Công đoàn phối hợp và tổ chức tốt giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ chào mừng Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016.

- Phối hợp chăm lo đời sống cho CBVC, LĐ, tổ chức Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 đảm bảo an toàn, vui tươi và tiết kiệm.

Toàn cảnh hội nghị


Chia sẻ

Tin nổi bật