Ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11

8 tháng 11, 2016
Ngày 28/6/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 380/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày Lâm nghiệp Việt Nam ngày 28 tháng 11 hàng năm

Để động viên toàn dân, cán bộ, công nhân viên và lao động lâm nghiệp; các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang... phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tốt lợi dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 11 năm 1959 về "Tết trồng cây" và công tác lâm nghiệp, ngày 28/6/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 380/QĐ-TTg về việc tổ chức "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam" ngày 28 tháng 11 hàng năm.

Theo Quyết định số 380/QĐ-TTg, hàng năm, bắt đầu từ năm 1995, lấy ngày 28 tháng 11 là "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam"; việc tổ chức "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam" thực hiện được các nội dung, yêu cầu sau:

- Giáo dục ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường trong toàn dân; tình cảm yêu ngành nghề, yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, công nhân viên và lao động lâm nghiệp.

- Động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển rừng với năng suất, chất lượng cao; sử dụng tài nguyên rừng hợp lý, tiết kiệm.

- Vận động, tổ chức các ngành, các đoàn thể, các giới có những hoạt động cụ thể, những công trình, những việc có ích để báo công dâng Bác; biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, địa phương và đơn vị tốt.

- Việc tổ chức "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam" hàng năm phải thiết thực, có hiệu quả, không phô trương.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN tổng hợp


Chia sẻ

Tin nổi bật