Góp ý Quy chế Chi tiêu nội bộ Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

17 tháng 2, 2017
Ngày 16/02/2017, Ban chấp hành Công đoàn trường có văn bản số 09/CV-CĐ về việc góp ý, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm, nghiên cứu dự thảo văn bản...

Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn Trường năm 2017 đã được gửi tới các đơn vị, cá nhân liên quan.


Chia sẻ

Tin nổi bật