LỊCH HỌP TUẦN TỪ NGÀY 20/02/2017 ĐẾN NGÀY 24/02/2017

17 tháng 2, 2017
LỊCH HỌP

 

LỊCH HỌP TUẦN TỪ NGÀY 20/02/2017 ĐẾN NGÀY 24/02/2017

Thứ ngày

Buổi

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

NCT

Thứ Sáu

Ngày 24/02/2017

 

Buổi chiều từ 15h

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường

Phòng họp A

Ông Nguyễn Văn Quân


Chia sẻ

Tin nổi bật