Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017

17 tháng 2, 2017
Ngày 15/02/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2017

Căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-CĐ ngày 15/02/2017 của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm gồm:

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/1/2011 về công tác vận động nữ CBVC, LĐ và Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CBVC, LĐ; Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của Bộ NN&PTNT, Công đoàn NN&PTNT VN và của Nhà trường giai đoạn 2016-2020.

2. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, các tổ nữ công, trong đó chú trọng thành lập Ban Nữ công giai đoạn 2017-2022 để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban chấp hành công đoàn các cấp về công tác vận động nữ CBVC, LĐ và bình đẳng giới; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, CBVC, LĐ và các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác cán bộ nữ, công tác dân số và trẻ em.

3. Tuyên truyền, vận động nữ CBVC, LĐ tích cực thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam lần thứ V, Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII; đặc biệt là nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CBVC, LĐ gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", tôn vinh khen thưởng kịp thời những nữ CBVC, LĐ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào; tiếp tục duy trì mục tiêu xây dựng nữ CBVC, LĐ có sức khỏe, có kiến thức, có lòng nhân hậu, năng động, sáng tạo, quan tâm đến lợi ích cộng đồng và xã hội; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan lao động nữ, vì sự tiến bộ phụ nữ; chú trọng kiểm tra việc thực hiện những quy định riêng đối với lao động nữ được quy định trong Bộ luật Lao động và các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Tham gia ý kiến với Công đoàn NN&PTNT VN những khó khăn, vướng mắc (nếu có) sau 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

5. Tổ chức các hoạt động biểu dương các cá nhân, tập thể nữ có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Tổ chức các hoạt động truyền thông, thăm hỏi, tặng quà và đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CBVC, LĐ nhân các ngày kỷ niệm như Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động Vì trẻ em (15/5-30/6), Tết Trung thu (15/8 âm lịch), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 đến 15/12); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11)…

6. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CBVC, LĐ… chú ý đa dạng hóa, sân khấu hóa các hình thức tuyên truyền như tổ chức các hội thi, tọa đàm, nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm,…

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, CBVC, LĐ về giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Các hoạt động tuyên truyền về kiến thức gia đình hướng tới nhóm đối tượng cả nam và nữ để khuyến khích họ chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, tích cực cùng phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời, giáo dục thay đổi nhận thức, hành vi của nam giới về bình đẳng giới và chia sẻ công việc gia đình. Xây dựng đơn vị không có đoàn viên là người gây bạo lực gia đình.

7. Phát hiện, giới thiệu cho lãnh đạo đơn vị, Nhà trường những nữ CBVC, LĐ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, đặc biệt quan tâm chuẩn bị đội ngũ cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành công đoàn các cấp đảm bảo tỷ lệ nữ trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022.

8. Phát hiện giới thiệu các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu tham gia các giải thưởng dành cho nữ: Giải thưởng "Tài năng sáng tạo nữ", Giải thưởng "Phụ nữ Việt Nam", Giải thưởng Kovalevskaia, Kỷ niệm chương vì sự phát triển Phụ nữ,…

9. Thực hiện tốt chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2014-2018. Hàng năm các đơn vị chủ động gửi danh sách các cháu con CBVC, LĐ có hoàn cảnh khó khăn gửi về Văn phòng Công đoàn Trường để tổng hợp và báo cáo về Công đoàn NN&PTNT VN để hỗ trợ, động viên vào dịp Tết nguyên đán.

10. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo cho Ban Nữ công Công đoàn NN&PTNT Việt Nam theo quy định.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ