Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Các mẫu kèm theo Thông báo số 05 của Khối thi đua Công đoàn

2 tháng 6, 2017

Ngày 30/5/2017, Khối thi đua các trường thuộc Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành Thông báo số 05/KTĐCĐ V/v tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động, công tác thi đua năm học 2016-2017 và triển khai kế hoạch năm học 2017-2018

 

CÁC MẪU KÈM THEO


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT