Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Danh sách các công đoàn trực thuộc đã tổ chức xong đại hội

31 tháng 8, 2017
Căn cứ kế hoạch số 21/KH-CĐ ngày 09/5/2017 của Công đoàn Trường về tổ chức đại hội công đoàn trực...

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TỔ CHỨC XONG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

(Cập nhật 17h00, ngày 05/9/2017)

 

I. CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC, NHIỆM KỲ 2017-2020

- Công đoàn Ban Xúc tiến tuyển sinh và Tư vấn việc làm;

- Công đoàn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

- Công đoàn Trạm Y tế;

- Công đoàn Phòng Thanh tra;

- Công đoàn Trung tâm GDTC;

- Công đoàn Phòng Tổ chức cán bộ;

- Công đoàn Ban PTDTNT;

- Công đoàn Phòng Đào tạo;

- Công đoàn Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Công đoàn Bộ môn Giáo dục quốc phòng;

- Công đoàn Phòng Tài chính kế toán;

- Công đoàn Phòng KHCN;

- Công đoàn Phòng HTQT;

- Công đoàn Phòng Quản lý đầu tư;

- Công đoàn Phòng Chính trị & Công tác sinh viên.

...........

II. CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN, NHIỆM KỲ 2017-2022

- Công đoàn Phòng Quản trị - Thiết bị;

- Công đoàn Phòng Bảo vệ;

- Công đoàn Thư viện;

- Công đoàn Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

- Công đoàn Viện Công nghiệp Gỗ;

- Công đoàn Viện CNSH Lâm nghiệp;

- Công đoàn Viện Kiến trúc cảnh quan - Nội thất;

- Công đoàn Viện Quản lý Đất đai & Phát triển nông thôn;

- Công đoàn Khoa Cơ điện & Công trình;

- Công đoàn Khoa Lâm học;

- Công đoan Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường;

- Công đoàn Khoa Lý luận chính trị;

- Công đoàn Trung tâm Dịch vụ;

- Công đoàn Phòng Hành chính tổng hợp;

- Công đoàn Công ty Tư vấn ĐTPTLN.

..............

III. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN (NHIỆM KỲ 2017-2022) VÀ TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC CƠ SỞ THÀNH VIÊN (NHIỆM KỲ 2017-2020)

- Các Tổ công đoàn trực thuộc CĐCS thành viên.

- Công đoàn Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT