Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Các mẫu kèm theo Thông báo số 05 của Khối thi đua Công đoàn

2 tháng 6, 2017

Ngày 30/5/2017, Khối thi đua các trường thuộc Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành Thông báo số 05/KTĐCĐ V/v tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động, công tác thi đua năm học 2016-2017 và triển khai kế hoạch năm học 2017-2018

 

CÁC MẪU KÈM THEO


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Hội thi tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng Giới và nâng cao nhận thức về lồng ghép Giới trong ngành Nông nghiệp

Ngày 22/6/2018, Đội thi của Trường Đại học Lâm nghiệp đã tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng Giới và nâng cao nhận thức về lồng ghép Giới trong ngành Nông nghiệp do Bộ NN&PTNT tổ chức tại Hội trường 201, B6

22 tháng 6, 2018