Thông báo công đoàn
Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền các cấp trong Trường Đại học Lâm nghiệp 30 tháng 11, 2016

Ngày 19/9/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đã ký quyết định số 2659/QĐ-ĐHLN-TCCB về việc...

Đọc tiếp
Hướng dẫn tổng kết hoạt động và bình xét thi đua khen thưởng công đoàn năm học 2016-2017 24 tháng 5, 2017

Ngày 24/5/2017, Ban Thường vụ Công đoàn Trường ban hành hướng dẫn số 28/HD-CĐ về việc đánh giá, tổng...

Đọc tiếp
Về việc vận động ủng hộ hoạt động xã hội từ thiện năm 2017 5 tháng 6, 2017

Ngày 05/6/2017, Ban chấp hành Công đoàn Trường và Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp ra thông...

Đọc tiếp
Công văn về việc hướng dẫn góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 19 tháng 6, 2017

Ngày 19/6/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành văn bản số 40/CV-CĐ về việc hướng dẫn...

Đọc tiếp
Đăng ký tham gia lớp khiêu vũ thể thao cho nữ CBVC, LĐ nhà trường và đăng ký học mầm non cho con CBVC, LĐ 12 tháng 6, 2017

Ngày 09/6/2017, Ban Nữ công Trường ban hành văn bản số 39/CV-NCCĐ về việc đăng ký tham gia lớp khiêu...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 5 of 26 kết quả.
của 6