Thông báo công đoàn
Tổ chức Giải bóng đá nam Công đoàn Trường ĐHLN năm 2017 10 tháng 10, 2017

Ngày 10/10/2017, Ban Thường vụ và Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp đã ký Thông báo liên tịch...

Đọc tiếp
Tổ chức các hoạt động thi đấu giao lưu bóng chuyền nữ CBVC, LĐ 12 tháng 10, 2017

Ngày 11/10/2017, Ban Giám hiệu và BTV Công đoàn Trường đã ký Thông báo số 1960/TB-ĐHLN-BGH-CĐ về...

Đọc tiếp
Hướng dẫn bình xét thi đua trong nữ CBVC, LĐ Trường ĐHLN 18 tháng 9, 2017

Ngày 18/9/2017, BTV Công đoàn Trường ban hành Hướng dẫn số 93/HD-CĐ xét thi đua khen thưởng trong nữ...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 5 of 35 kết quả.
của 7