Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019

25 tháng 2, 2019
Ngày 17/01/2019, BCH Công đoàn Trường ký ban hành Hướng dẫn số 02/HD-CĐ về những nhiệm vụ trọng tâm...

Nội dung chính Hướng dẫn số 02/HD-CĐ ngày 17/01/2019 gồm:

Năm 2019 là năm thứ nhất thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019),

Căn cứ Hướng dẫn số 345/NC-CĐN ngày 27/11/2018 của Công đoàn NN&PTNT Viêt Nam, từ thực tiễn tại đơn vị và tình hình nêu trên, Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2019, như sau:

I. Nội dung trọng tâm

1. Chủ động cụ thể hóa các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn NN&PTNT VN vào công tác nữ công phù hợp với tình hình tại đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Kế hoạch 151/NC-CĐN ngày 27/4/2016 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về bình đẳng giới giai đoạn 2016 -2020.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CBVC, LĐ; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 18/KH-TLĐ ngày 28/02/2014 của Tổng Liên đoàn về triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020; quan tâm phổ biến, tuyên truyền cho CBVC, LĐ các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; vận động xây dựng gia đình CBVC, LĐ Nhà trường no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

3. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, các tổ nữ công, các tiểu ban giúp việc Ban Nữ công để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban chấp hành công đoàn các cấp về công tác vận động nữ CBVC, LĐ và bình đẳng giới; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, CBVC, LĐ và các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác cán bộ nữ, công tác dân số và trẻ em.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới của Nhà trường giai đoạn 2016-2020; Chương trình công tác nữ công trong nhiệm kỳ 2017-2022 của BCH Công đoàn Trường; bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn, cán bộ nữ công công đoàn.  

5. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; tích cực trong nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động 2012 sẽ trình Quốc hội vào năm 2019, trong đó quan tâm những quy định riêng đối với lao động nữ.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Công tác dân số trong tình hình mới", chú trọng khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ.

7. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, vận động nguồn lực giúp đỡ cho đối tượng là nữ CBVC, LĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ các nguồn quỹ xã hội từ thiện; tổ chức hoạt động chăm lo cho con CBVC, LĐ, đoàn viên công đoàn; hỗ trợ, tặng quà, biểu dương con CBVC, LĐ vượt khó, học giỏi. Tiếp tục phối hợp, tăng cường công tác giám sát hoạt động của Cơ sở giáo dục mầm non Hoa Hồng.

8. Lựa chọn nội dung thiết thực và hình thức phù hợp báo cáo Ban chấp hành Công đoàn Trường để tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tháng hành động Vì trẻ em (tháng 6), Tết Trung thu (15/8 âm lịch), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12), Tháng hành động quốc gia về dân số (tháng 12).

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp hoạt động nữ công, vấn đề lao động nữ trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của công đoàn, các giải pháp nâng cao vị thế phụ nữ trong giai đoạn mới.

9. Tổ chức các hoạt động thiết thực trong nữ CBVC, LĐ gắn với chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam như: tổ chức biểu dương "Cán bộ nữ công tiêu biểu", biểu dương "Nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu", Hội thi "Cán bộ nữ công giỏi", Hội thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật đối với lao động nữ"…

10. Động viên nữ CBVC, LĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát hiện, giới thiệu cho lãnh đạo đơn vị, Nhà trường những nữ CBVC, LĐ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý; giới thiệu các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu tham gia các giải thưởng dành cho nữ: Giải thưởng "Tài năng sáng tạo nữ", Giải thưởng "Phụ nữ Việt Nam", Giải thưởng Kovalevskaia, Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam".

11. Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo cho Ban chấp hành Công đoàn Trường và Ban Nữ công Công đoàn NN&PTNT Việt Nam theo quy định.

II. Một số nhiệm vụ, hoạt động cụ thể trong năm 2019

1. Dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3

- Phối hợp thực hiện chế độ chính sách cho nữ CBVC, LĐ (theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường).

- Tổ nữ công tổ chức cho nữ CBVC, LĐ tham gia các hoạt động chào mừng ngày 8/3.

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục dịp 8/3/2019.

2. Dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, hè và tết Trung thu

- Phối hợp thực hiện chế độ chính sách cho con CBVC, LĐ đang công tác tại Trường dịp 1/6 và tết Trung thu (theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường).

- Thăm hỏi các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tổ chức chuyến tham quan và trải nghiệm thực tế cho các cháu thiếu niên (dự kiến trong 1 ngày vào dịp 1/6; địa điểm: Hà Nội; đối tượng: các cháu từ lớp 5 đến lớp 8).

- Phối hợp tổ chức các lớp học năng khiếu nhân dịp hè bao gồm: Các lớp bơi (cơ bản và nâng cao), mỹ thuật, cầu lông, bóng đá và khiêu vũ,…. Dự kiến thời gian: tháng 6 năm 2019; đối tượng: các cháu thiếu niên nhi đồng từ 5 tuổi đến 14 tuổi.

- Tổ chức đêm vui Trung thu và trao thưởng cho các cháu là con CBVC, LĐ đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường và cấp huyện trở lên năm học 2018-2019.

3. Dịp ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10

- Phối hợp thực hiện chế độ chính sách cho nữ CBVC, LĐ (theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường).

- Tổ chức thăm hỏi động viên nữ CBVC, LĐ có hoàn cảnh khó khăn.

- Bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng của nữ CBVC, LĐ Nhà trường năm học 2018-2019.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Động viên nữ CBVC, LĐ tích cực viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học công nghệ Lâm nghiệp.

4. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

- Phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao dịp các ngày kỷ niệm.

- Tổ chức các đội thi, đội tuyển văn nghệ, thể thao tham gia các Giải thể thao do Ban Văn thể Trường tổ chức và tham gia giao lưu với các đơn vị khác ngoài trường.

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020)

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 75 NĂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

26 tháng 8, 2020