Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2018

26 tháng 4, 2018
Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 và Nghị quyết cuộc họp BCH Công đoàn Trường tháng 3-2018, BCH...

*Danh sách tham gia Hội nghị tập huấn theo Quyết định số 22/QĐ-CĐ ngày 26/4/2018 của Công đoàn Trường đã được gửi đến các công đoàn trực thuộc


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo năm 2018

Ngày 05/10/2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký văn bản số 2014/TLĐ về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

14 tháng 10, 2018