Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2018

26 tháng 4, 2018
Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 và Nghị quyết cuộc họp BCH Công đoàn Trường tháng 3-2018, BCH...

*Danh sách tham gia Hội nghị tập huấn theo Quyết định số 22/QĐ-CĐ ngày 26/4/2018 của Công đoàn Trường đã được gửi đến các công đoàn trực thuộc


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Kết quả họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 phiên thứ nhất

Thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

17 tháng 1, 2019