Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2018

26 tháng 4, 2018
Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 và Nghị quyết cuộc họp BCH Công đoàn Trường tháng 3-2018, BCH...

*Danh sách tham gia Hội nghị tập huấn theo Quyết định số 22/QĐ-CĐ ngày 26/4/2018 của Công đoàn Trường đã được gửi đến các công đoàn trực thuộc


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Đĩa nhạc nghi lễ Công đoàn

Theo Hướng dẫn 408/TLĐ ngày  21 tháng 3 năm 2018 của Tổng Liên...

23 tháng 5, 2018