Công đoàn Trường tiếp nhận phản ánh chính đáng của người lao động tại Mục Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN

Thông báo
Tổ chức Giải bóng đá nam CBVC, LĐ năm 2018 14 tháng 10, 2018

Ngày 08/10/2018, BGH và BCH Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã ban hành Thông báo số...

Đọc tiếp
Kết quả bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng công đoàn năm học 2017 - 2018 6 tháng 9, 2018

Ngày 06/9/2018, Ban Thường vụ Công đoàn Trường ký ban hành thông báo 57/TB-CĐ về việc kết quả bình...

Đọc tiếp
Tổ chức các hoạt động dịp Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng năm 2018 6 tháng 9, 2018

Ngày 05/9/2018, Ban Nữ công Trường Đại học Lâm nghiệp đã ban hành thông báo số 58/TB-NCCĐ về việc tổ...

Đọc tiếp
Thông báo về việc Tổ chức cuộc thi ảnh “Duyên dáng phụ nữ Đại học Lâm nghiệp” năm 2018 31 tháng 8, 2018

Ngày 27/8/2018, Ban Nữ công Trường Đại học Lâm nghiệp đã có thông báo số 52/TB-NCCĐ về việc Tổ chức...

Đọc tiếp
Đánh giá, tổng kết hoạt động công đoàn và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 12 tháng 6, 2018

Ngày 11/6/2018, Ban Thường vụ Công đoàn Trường ban hành hướng dẫn số 39/HD-CĐ về việc đánh giá, tổng...

Đọc tiếp
Thông báo về việc tổ chức chuyến tham quan cho cháu là con CBVC, LĐ đang công tác tại Trường dịp 1/6 31 tháng 5, 2018

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-CĐ ngày 15/5/2018 của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp về việc triển...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 6 of 52 kết quả.
của 9

Tin TỨC MỚi NHẤT

Tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo năm 2018

Ngày 05/10/2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký văn bản số 2014/TLĐ về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

14 tháng 10, 2018