Thông báo tổ chức đi tham quan cho các cháu là con CBVC, LĐ trường dịp hè 2017

24 tháng 5, 2017
Ngày 24/5/2017, Ban Thường vụ Công đoàn Trường ban hành Thông báo số 31/TB-CĐ về việc tổ chức đi...

Danh sách cán bộ phụ trách và các cháu đăng ký đi tham quan theo QĐ số 30/QĐ-CĐ ngày 24/5/2017


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT