Triển khai một số nội dung công tác thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và hè 2017

15 tháng 5, 2017
Ngày 11/5/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành kế hoạch số 24/KH-CĐ về việc triển...

Kế hoạch này đã được gửi tới các đơn vị, đề nghị Ban nữ công, các Tổ nữ công triển khai nội dung như sau:

1. Thực hiện chế độ chính sách cho các cháu thiếu niên nhi đồng, đăng ký tham quan, tham gia các lớp học hè 2017 gửi về Ban nữ công qua bà Nguyễn Thị Lan Xuân (Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh) chậm nhất ngày 22/5/2017.

2. Ban Nữ công lập danh sách và báo cáo về Công đoàn Trường (qua Văn phòng Công đoàn) theo nội dung đã thông báo.

Mẫu biểu đính kèm

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT