Thông báo phân công nhiệm vụ và chỉ đạo đại hội công đoàn trực thuộc cho các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Trường

11 tháng 5, 2017
Ngày 11/5/2017, Công đoàn Trường ban hành Thông báo số 23/TB-CĐ về việc phân công nhiệm vụ phụ trách...

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT