Kế hoạch và các Mẫu tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong Trường Đại học Lâm nghiệp

11 tháng 5, 2017
Ngày 09/5/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành kế hoạch số 21/KH-CĐ về việc tổ chức...

Các biểu mẫu kèm theo Kế hoạch số 21 của Công đoàn Trường

1. Các mẫu báo cáo 

2. Các mẫu dùng cho Đại hội Công đoàn bộ phận và Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường (tham khảo)

3. Các mẫu dùng cho Đại hội Công đoàn Phân hiệu (tham khảo)

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT