Thông báo công đoàn
Tổ chức các hoạt động dịp Trung thu năm 2017 18 tháng 9, 2017

Ngày 15/9/2017, Ban Nữ công ban hành thông báo số 92/TB-NCCĐ về việc tổ chức các hoạt động dịp Trung...

Đọc tiếp
Hướng dẫn bình xét thi đua trong nữ CBVC, LĐ Trường ĐHLN 18 tháng 9, 2017

Ngày 18/9/2017, BTV Công đoàn Trường ban hành Hướng dẫn số 93/HD-CĐ xét thi đua khen thưởng trong nữ...

Đọc tiếp
Kế hoạch tham gia các giải thể thao trong Trường ĐHLN quý III năm 2017 của Công đoàn 23 tháng 8, 2017

Các hoạt động thể thao quý III/2017 của Ban Văn thể Trường ĐHLN

Đọc tiếp
Danh sách các công đoàn trực thuộc đã tổ chức xong đại hội 31 tháng 8, 2017

Căn cứ kế hoạch số 21/KH-CĐ ngày 09/5/2017 của Công đoàn Trường về tổ chức đại hội công đoàn trực...

Đọc tiếp
Công văn về việc hướng dẫn góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 19 tháng 6, 2017

Ngày 19/6/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành văn bản số 40/CV-CĐ về việc hướng dẫn...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 5 of 31 kết quả.
của 7