Thông báo tổ chức đi tham quan cho các cháu là con CBVC, LĐ trường dịp hè 2017 24 tháng 5, 2017

Ngày 24/5/2017, Ban Thường vụ Công đoàn Trường ban hành Thông báo số 31/TB-CĐ về việc tổ chức đi tham quan cho các cháu là con CBVC, LĐ trường dịp hè 2017

Đọc tiếp
Tổ chức các lớp học hè cho các cháu là con CBVC, LĐ hiện đang công tác tại Trường dịp hè 2017 24 tháng 5, 2017

Ngày 24/5/2017, BCH Công đoàn Trường ĐHLN ký ban hành Quyết định số 29/QĐ-CĐ về việc tổ chức các lớp học cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp hè năm 2017

Đọc tiếp
Hướng dẫn tổng kết hoạt động và bình xét thi đua khen thưởng công đoàn năm học 2016-2017 24 tháng 5, 2017

Ngày 24/5/2017, Ban Thường vụ Công đoàn Trường ban hành hướng dẫn số 28/HD-CĐ về việc đánh giá, tổng kết hoạt động công đoàn và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2016-2017

Đọc tiếp
Hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp trong Trường Đại học Lâm nghiệp tiến tới ĐH XII Công đoàn Việt Nam 15 tháng 5, 2017

Ngày 12/5/2017, Công đoàn Trường ký ban hành Hướng dẫn số 25 về tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp Trường Đại học Lâm nghiệp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đọc tiếp
Triển khai một số nội dung công tác thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và hè 2017 15 tháng 5, 2017

Ngày 11/5/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành kế hoạch số 24/KH-CĐ về việc triển khai một số nội dung công tác thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và hè năm 2017

Đọc tiếp
Bảng tiêu chí chấm điểm Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT VN năm học 2016-2017 11 tháng 5, 2017

Ngày 11/5/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp - đơn vị Trưởng khối ký ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT Việt Nam

Đọc tiếp
Thông báo phân công nhiệm vụ và chỉ đạo đại hội công đoàn trực thuộc cho các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Trường 11 tháng 5, 2017

Ngày 11/5/2017, Công đoàn Trường ban hành Thông báo số 23/TB-CĐ về việc phân công nhiệm vụ phụ trách và chỉ đạo đại hội Công đoàn các đơn vị trực thuộc

Đọc tiếp
Kế hoạch và các Mẫu tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong Trường Đại học Lâm nghiệp 11 tháng 5, 2017

Ngày 09/5/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành kế hoạch số 21/KH-CĐ về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong Trường Đại học Lâm nghiệp

Đọc tiếp
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 7 tháng 4, 2017

VĂN BẢN CÁC CẤP LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Đọc tiếp
Kế hoạch tổ chức quy hoạch cán bộ công đoàn chủ chốt của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp 22 tháng 2, 2017

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-CĐN ngày 18/01/2017 của Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/ĐU ngày 15/02/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp về việc rà soát,...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 24 kết quả.
của 3