Tổ chức hội nghị phản biện xã hội theo Nghị định Liên tịch 403/2017/NQLT

25 tháng 6, 2017
Trình tự tổ chức hội nghị phản biện xã hội theo Nghị định Liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Trong đó, quy định tổ chức hội nghị PBXH được tiến hành theo trình tự sau:

1. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội chủ trì hội nghị phản biện xã hội.

2. Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo văn bản.

3. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội định hướng nội dung tập trung phản biện xã hội.

4. Các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận về nội dung dự thảo văn bản được phản biện xã hội.

5. Đại diện cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội cung cấp thêm thông tin hoặc giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung được phản biện xã hội.

6. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội kết luận.

7. Trên cơ sở kết quả hội nghị phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng văn bản phản biện xã hội gửi cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản được phản biện xã hội.

Nghị quyết Liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.

VPCĐ

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Kết luận cuộc họp Ban Nữ công mở rộng ngày 21/02/2019

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, Ban Nữ công - Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp

21 tháng 2, 2019