Quy định mức lương cơ sở đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

14 tháng 6, 2017
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT