Quy trình và biểu mẫu
Công văn về việc hướng dẫn góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam 19 tháng 6, 2017

Ngày 19/6/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành văn bản số 40/CV-CĐ về việc hướng dẫn...

Đọc tiếp
Kế hoạch và các Mẫu tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong Trường Đại học Lâm nghiệp 11 tháng 5, 2017

Ngày 09/5/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp ban hành kế hoạch số 21/KH-CĐ về việc tổ chức...

Đọc tiếp
Hướng dẫn tổng kết hoạt động và bình xét thi đua khen thưởng công đoàn năm học 2016-2017 24 tháng 5, 2017

Ngày 24/5/2017, Ban Thường vụ Công đoàn Trường ban hành hướng dẫn số 28/HD-CĐ về việc đánh giá, tổng...

Đọc tiếp
Đăng ký tham gia lớp khiêu vũ thể thao cho nữ CBVC, LĐ nhà trường và đăng ký học mầm non cho con CBVC, LĐ 12 tháng 6, 2017

Ngày 09/6/2017, Ban Nữ công Trường ban hành văn bản số 39/CV-NCCĐ về việc đăng ký tham gia lớp khiêu...

Đọc tiếp
Bảng tiêu chí chấm điểm Khối thi đua các trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT VN năm học 2016-2017 11 tháng 5, 2017

Ngày 11/5/2017, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp - đơn vị Trưởng khối ký ban hành Bảng tiêu chí...

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 5 of 11 kết quả.
của 3