Một số biểu mẫu thanh toán và báo cáo tài chính công đoàn 1 tháng 8, 2016

Một số mẫu thường dùng trong công tác chi tài chính công đoàn

Đọc tiếp
Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn 31 tháng 7, 2016

Nhằm vận động, hướng dẫn CBVC, LĐ của các công đoàn trực thuộc gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam

Đọc tiếp