Chào mừng đến với nội dung chuyên mục Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

15 tháng 5, 2018
Xử lý nghiêm giáo viên có hành vi vi phạm đạo đức

Ngày 7 tháng 5 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

Theo đó, để nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo:

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng và tập huấn cho giáo viên cách nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến hành vi vi phạm đạo đức;

- Hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học khi có tình huống xảy ra;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học;

- Xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm;

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục;

- Đồng thời vinh danh, tuyên truyền nhân rộng những tấm gương tiêu biểu nhà giáo tận tụy, hết lòng vì học sinh để lan tỏa trong toàn ngành và tại địa phương;…

Gửi kèm Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường tổng hợp
 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Danh sách tập thể và cá nhân tham gia ủng hộ cô giáo Bùi Thị Toàn Thư

Những tình cảm, tấm lòng và sự chia sẻ dù nhiều, dù ít đều rất đáng trân trọng

3 tháng 12, 2018