Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

Lịch họp tuần từ 10 tháng 9 đến 14 tháng 9 năm 2018

4 tháng 9, 2018
LỊCH HỌP


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Ngày 03/7/2019, Bộ Nội vụ đã ký xác thực văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức số 07/VBHN-BNV.

16 tháng 8, 2019