Cán bộ công đoàn các cấp không ngừng đổi mới và sáng tạo trong hoạt động

Lịch họp tuần từ 18/6/2018 đến 22/6/2018

18 tháng 6, 2018
LỊCH HỌP


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Kết quả họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 phiên thứ nhất

Thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

17 tháng 1, 2019