WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

9 tháng 3, 2020
WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam vừa xây dựng bộ infographic hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc. Văn phòng Công đoàn Trường đăng tài nội dung như sau

1. Giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ và vệ sinh

2. Rửa tay thường xuyên và đúng cách

3. Tăng cường vệ sinh đường hô hấp thật tốt

4. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi

5. Tham vấn các khuyến cáo về đi lại trước khi đi công tác

6. Thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể

7. Tuân thủ các hạn chế về đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người

8. Khuyến cáo những người bị ốm hãy ở nhà

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN (tổng hợp)

 

 


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch sử ra đời ngày Gia đình Việt Nam

Lịch sử ra đời ngày Gia đình Việt Nam được bắt đầu từ ngày 4/5/2001 khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg. Trong quyết định này nêu rõ, ngày 28/6 hàng năm sẽ được lấy là Ngày Gia đình Việt Nam.

28 tháng 6, 2022