Công tác Tuyên giáo
Sổ tay văn hóa đoàn viên công đoàn 4 tháng 5, 2018

Văn hóa ứng xử của đoàn viên công đoàn trong công việc

Đọc tiếp
Lịch sử, ý nghĩa ngày 30/4 và 1/5 16 tháng 4, 2018

Lịch sử, ý nghĩa ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (30/4/1975-30/4/2018) và ngày Quốc tế lao động 1/5 (1/5/1886-1/5/2018)

Đọc tiếp
Tuyên truyền Đại hội V Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 2 tháng 4, 2018

Căn cứ Kế hoạch số 85/HD-TLĐ ngày 20 tháng 01 năm 2017 về Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đọc tiếp
Giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu.... 9 tháng 3, 2018

Quy định số 124-QĐ/TW của BCH Trung ương về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức CTXH và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Đọc tiếp
22-12-1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày quốc phòng toàn dân 21 tháng 12, 2016

Quân đội nhân dân Việt Nam là con đẻ của phong trào cách mạng và nhân dân.

Đọc tiếp
22-12-1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày quốc phòng toàn dân 21 tháng 12, 2016

Quân đội nhân dân Việt Nam là con đẻ của phong trào cách mạng và nhân dân.

Đọc tiếp
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Viêt Nam (28/7/1929-28/7/2017) 25 tháng 7, 2017

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đọc tiếp
Hiển thị 9 - 16 of 27 kết quả.
của 4

Tin TỨC MỚi NHẤT