Góp ý Quy chế Chi tiêu nội bộ Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

17 tháng 2, 2017
Ngày 16/02/2017, Ban chấp hành Công đoàn trường có văn bản số 09/CV-CĐ về việc góp ý, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm, nghiên cứu dự thảo văn bản và góp ý bổ sung, sửa đổi về Công đoàn Trường (qua Văn phòng Công đoàn) trước ngày 27/02/2017.

Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn Trường năm 2017 đã được gửi tới các đơn vị, cá nhân liên quan.


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Triển khai một số nội dung công tác thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hè năm 2019

Ngày 15/5/2019, BCH Công đoàn Trường ban hành kế hoạch số 20/KH-CĐ về việc triển khai một số nội dung công tác thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hè năm 2019

17 tháng 5, 2019