Góp ý Quy chế Chi tiêu nội bộ Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

17 tháng 2, 2017
Ngày 16/02/2017, Ban chấp hành Công đoàn trường có văn bản số 09/CV-CĐ về việc góp ý, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm, nghiên cứu dự thảo văn bản và góp ý bổ sung, sửa đổi về Công đoàn Trường (qua Văn phòng Công đoàn) trước ngày 27/02/2017.

Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ Công đoàn Trường năm 2017 đã được gửi tới các đơn vị, cá nhân liên quan.


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục dịp 1-6 và hè năm 2020 cho con CBVC, LĐ đang công tác tại trường

Văn bản số 14/CĐ ngày 14/5/2020 của BTV Công đoàn Trường ngày 14 tháng 5 năm 2020

14 tháng 5, 2020