Bộ Luật lao động và các văn bản có liên quan

14 tháng 9, 2016
Bộ Luật lao động năm 2012 và các văn bản có liên quan

1. Bộ Luật Lao động năm 2012...(tải tại đây)

2. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...(tải tại đây)

3. Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết và thi hành một sộ nội dung của Bộ luật Lao động ..(tải tại đây)

4. Thông tư số 54/2015/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng...(tải tại đây)

5. Nghị định số 85/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ...(tải tại đây)

6. Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, ...(tải tại đây)

7. Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động...(tải tại đây)

8. Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...(tải tại đây)

9. Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động (BLLĐ) về tiền lương, trong đó quy định cụ thể nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động...(tải tại đây)

10. Nghị Định số 46/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động...(tải tại đây)

11. Nghị Định số 45/2013/NĐ-CP, Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động...(tải tại đây)

12 . Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động...(tải tại đây)

13. Nghị định số 44/2013/NĐ-CP, quy định về Hợp Đồng Lao Động, trong đó đáng lưu ý về quy định tham gia BHXH, BHTN và BHYT bắt buộc...(tải tại đây)

14. Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ban hành ngày 10/05/2013 quy định chi tiết về điều 10 của Luật Công Đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...(tải tại đây)

15 . Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động...(tải tại đây)

 

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp sưu tầm


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Rộn ràng vui đón Têt Trung thu năm 2018

Trong không khí vui Tết Trung thu trên khắp cả nước, với mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh cho các cháu thiến niên, nhi đồng, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn Trường, tối ngày 21/9/2018, Ban Nữ công và Hội sinh viên Trường đã phối hợp tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" và phát phần thường cho các cháu con CBVC, LĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2017-2018.

22 tháng 9, 2018