Một số văn bản liên quan đến công tác bảo hiểm xã hội

1 tháng 8, 2016
Các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn LĐVN và các bộ ngành liên quan trong công tác bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI

TT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tải về

1

58/2014/QH13

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

20/11/2014

Tại đây

2

959/QĐ-BHXH

Quyết định ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

09/09/2015

Tại đây

3

93/2015/QH13

Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động 

22/06/2015

Tại đây

4

115/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

11/11/2015

Tại đây

5

58/2015/TT-BLĐTBXH

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH 

29/12/2015

Tại đây

6

59/2015/TT-BLĐTBXH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

29/12/2015

Tại đây

7

134/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

29/12/2015

Tại đây

8

03/2015/TT-BLĐTBXH

Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH

23/01/2015

Tại đây

9 44/2017/NĐ-CP

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

14/4/2017 Tại đây

 

BẢO HIỂM Y TẾ

TT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tải về

1

25/2008/QH12

Luật Bảo hiểm y tế năm 2008

14/11/2008

Tại đây

2

46/2014/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế

13/06/2014

Tại đây

3

105/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
 

15/11/2014

Tại đây

4

41/2014/TTLT-BYT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế

24/11/2014

Tại đây

5

1313/QĐ-BHXH

Về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế

02/12/2014

Tại đây

6

1351/QĐ-BHXH

Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ Bảo hiểm y tế 
 

16/11/2015

Tại đây

 

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

TT

Ký hiệu

Nội dung

Ngày ban hành

Tải về

1

38/2013/QH13

Luật Việc làm

16/11/2013

Tại đây

2

28/2015/NĐ-CP

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

12/03/2015

Tại đây

 

Mức đóng BHXH năm 2016 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

 - Mức đóng các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được áp dụng từ này 01/01/2016 được thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH:

+ Mức đóng Bảo hiểm xã hội: 26% (trong đó đơn vị đóng 18%, NLĐ đóng 8%)

+ Mức đóng Bảo hiểm y tế: 4,5% (trong đó đơn vị đóng 3%, NLĐ đóng 1,5%)

+ Mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp: 2% (trong đó đơn vị đóng 1%, NLĐ đóng 1%)

+ Kinh phí công đoàn: 2% do đơn vị đóng

Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với nhiều quy định về mức đóng, hồ sơ, thời gian giải quyết; chu trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH... được ban hành ngày 09/09/2015, có hiệu lực 01/01/2016.

- Mức tiền lương tham gia Bảo hiểm năm 2016: được thực hiện theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13:

+ Từ ngày 1/1/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động. (các loại phụ cấp lương như sau: Phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút...)

+ Từ ngày 1/1/2018, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

+ Đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là hệ số tiền lương tháng theo ngạch, bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương cơ sở và mức tiền lương tối đa để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là 20 lần mức lương cơ sở (lương tối thiểu chung).

+ Đối với NLĐ hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động (DN) thì căn cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là tiền lương tháng được ghi trong hợp đồng lao động. BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung (không cao hơn 23 triệu). BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng. (không cao hơn 70 triệu).

 - Mức lương thoả thuận trên hợp đồng: Căn cứ Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp đồng lao động. Tại điều 4 có quy định về tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động.

- Đối với Kinh phí công đoàn: Từ ngày 10/01/2014 tất cả các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp… đều phải đóng kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lao động, Bảo hiểm xã hội đuợc quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/08/2013.


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ngày 21/02/2019, Ban Nữ công Trường Đại học Lâm nghiệp ký ban hành Hướng dẫn số 02/HD-NCCĐ về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

1 tháng 3, 2019