Tổ chức các lớp học hè cho các cháu là con CBVC, LĐ hiện đang công tác tại Trường dịp hè 2017 24 tháng 5, 2017

Ngày 24/5/2017, BCH Công đoàn Trường ĐHLN ký ban hành Quyết định số 29/QĐ-CĐ về việc tổ chức các lớp học cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp hè năm 2017

Đọc tiếp
Góp ý Quy chế Chi tiêu nội bộ Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp 17 tháng 2, 2017

Ngày 16/02/2017, Ban chấp hành Công đoàn trường có văn bản số 09/CV-CĐ về việc góp ý, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm, nghiên cứu dự thảo văn bản...

Đọc tiếp
Một số văn bản liên quan đến công tác kỷ luật viên chức và lao động 14 tháng 9, 2016

Một số văn bản liên quan đến công tác kỷ luật viên chức và lao động

Đọc tiếp
Bộ Luật lao động và các văn bản có liên quan 14 tháng 9, 2016

Bộ Luật lao động năm 2012 và các văn bản có liên quan

Đọc tiếp
Luật Công đoàn và một số nội dung có liên quan đến tổ chức công đoàn 9 tháng 9, 2016

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012

Đọc tiếp
Phổ biến một số nội dung cụ thể về chính sách pháp luật có liên quan đến CBVC, LĐ 8 tháng 9, 2016

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn và toàn thể CBVC, LĐ được biết.

Đọc tiếp
Một số văn bản liên quan đến công tác Bình đẳng giới & phòng chống bạo lực gia đình 4 tháng 9, 2016

Các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành và tổ chức công đoàn

Đọc tiếp
Luật viên chức và một số văn bản liên quan đến viên chức 1 tháng 8, 2016

Luật viên chức và một số văn bản liên quan đến viên chức

Đọc tiếp
Một số văn bản liên quan đến quyền và trách nhiệm của nữ CBVC, LĐ 1 tháng 8, 2016

Các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn LĐVN và các bộ ngành liên quan đến nữ cán bộ viên chức lao động

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 13 kết quả.
của 2