Danh sách Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2009-2010

3 tháng 9, 2017

Nguồn: Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Kết quả họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 phiên thứ nhất

Thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

17 tháng 1, 2019

Lịch họp công đoàn

Lịch họp tuần từ ngày 14 đến 18 tháng 01 năm 2019

14 tháng 1, 2019

Thông báo

Lịch họp tuần từ ngày 14 đến 18 tháng 01 năm 2019

14 tháng 1, 2019