Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

17 tháng 8, 2017
Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Thông tư số 63/2017-BTC


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp công đoàn

Lịch họp tuần từ ngày 14 đến 18 tháng 01 năm 2019

14 tháng 1, 2019

Thông báo

Lịch họp tuần từ ngày 14 đến 18 tháng 01 năm 2019

14 tháng 1, 2019