Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

17 tháng 8, 2017
Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Thông tư số 63/2017-BTC


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp công đoàn

Lịch họp Công đoàn Trường tuần từ 22-26/4/2019

18 tháng 4, 2019

Thông báo

Lịch họp Công đoàn Trường tuần từ 22-26/4/2019

18 tháng 4, 2019