Hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP

17 tháng 8, 2017

Hướng dẫn kèm theo


Chia sẻ

Tin TỨC MỚi NHẤT

Lịch họp công đoàn

Lịch họp Công đoàn Trường tuần từ 22-26/4/2019

18 tháng 4, 2019

Thông báo

Lịch họp Công đoàn Trường tuần từ 22-26/4/2019

18 tháng 4, 2019